Czemu stosujemy mikroskop w leczeniu kanałowym?

Leczenie kanałowe pod mikroskopem to specjalistyczny rodzaj leczenia endodontycznego. Dzięki zastosowaniu mikroskopu w leczeniu kanałowym możliwe jest skrócenie procesu leczenia, a także uratowanie zębów, które w innym wypadku byłyby konieczne do usunięcia. Nie zawsze istnieje konieczność przeprowadzania leczenia pod mikroskopem, ale nawet proste zabiegi endodontyczne mają większą gwarancję powodzenia przy zastosowaniu tej technologii.

Co daje nam mikroskop?

Dzięki doskonałemu powiększeniu i uprzedniemu zapoznaniu się z obrazami wykonanymi podczas badań diagnostycznych, lekarz może dostrzec nawet najmniejsze zmiany i dokładniej przyglądać się leczonemu zębowi.

To szczególnie ważne w przypadku pacjentów, których natura obdarowała nierównymi i zakrzywionymi kanałami. Poza tym przebieg leczenia endodontycznego pod mikroskopem jest zbliżony do tradycyjnego. Ułatwia natomiast pracę i gwarantuje skuteczność przy trudniejszych przypadkach.

Jeżeli stomatolog wskazuje nam leczenie kanałowe pod mikroskopem jako sposób na uratowanie zęba, to warto podjąć to leczenie, choć wiąże się ono z wydatkami. Prawidłowo wyleczony ząb może nam jednak służyć jeszcze przez wiele kolejnych lat. Choć czasami leczenie endodontyczne wiąże się z dłuższym procesem, to jednak zawsze warto podejmować próby uratowania zęba zamiast go od razu usuwać. Brak nawet jednego zęba może prowadzić do nieodwracalnych zmian zgryzu i powodować kolejne schorzenia.

Jak przebiega leczenie endodontyczne?

Na pierwszej wizycie po uzyskaniu wyników diagnostyki zęba stomatolog zabezpiecza go przy użyciu specjalnej gumy, zwanej koferdamem. Chroni ona przed dostaniem się śliny wewnątrz opracowywanego zęba. Następnie ząb jest otwierany, a chorobowo zmieniona miazga jest usuwana ze wszystkich kanałów. Często na tym etapie endodonta korzysta z pomocy endometrów, które mierzą głębokość kanałów oraz z pomocy mikroskopu, dzięki czemu może obejrzeć wnętrze zęba w wielokrotnym powiększeniu. Po opracowaniu kanałów są one wypełniane specjalną masą, zwaną gutaperką. Dokładne wypełnienie kanałów gwarantuje poprawność leczenia endodontycznego. Następnie ząb jest zamykany. Dzięki postępowi w tej dziedzinie leczenie endodontyczne, zwłaszcza przy użyciu mikroskopu, nie musi trwać przez dłuższy czas, lecz może się zakończyć na jednej wizycie.